Nasz nowy produkt
wraz z INC S.A.

CODEADDICT TO PROACTA

Zmieniamy się!

Odpowiadając na potrzeby rynku oraz dbając o dobro inwestorów przekształcamy Codeaddict S.A. w Proacta S.A.